แม่พิมพ์สตูล

แม่พิมพ์สตูล

อุจจาระ แม่พิมพ์ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามวัสดุรูปร่างรูปแบบผู้ใช้และเงื่อนไขการใช้งาน:

ตามวัสดุผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น พีซี อุจจาระ เชื้อรา, พีพี อุจจาระ เชื้อราฯลฯ ;

ตามรูปร่างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น Hollow อุจจาระ เชื้อรา, พับ อุจจาระ เชื้อรา, Tอุจจาระนอกมดลูก เชื้อราฯลฯ ;

ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น Gขาดทุน อุจจาระ เชื้อรา, Rรูปแบบ Attan อุจจาระ เชื้อรา, Frosted อุจจาระ เชื้อราฯลฯ ;

ตามผู้ใช้ที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น Cเด็ก ๆ อุจจาระ แม่พิมพ์, Adult อุจจาระ แม่พิมพ์ฯลฯ ;

ตามสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น Dining โต๊ะเก้าอี้ เชื้อรา, อุจจาระเปลี่ยนรองเท้า เชื้อรา, แม่พิมพ์อุจจาระกันลื่นในห้องน้ำแม่พิมพ์อุจจาระตกปลาฯลฯ

Heya Mould มุ่งเน้นไปที่การผลิตและพัฒนาแม่พิมพ์อุจจาระและให้ความสำคัญกับการเลือกและตำแหน่งของเหล็กแม่พิมพ์อุจจาระระบบระบายความร้อนเส้นแบ่งความหนาของผนังช่องระบายอากาศ ฯลฯ ยินดีต้อนรับติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม